Regulamin MTT Globalnie

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Samuel Willson Productions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informacji o wydarzeniach, spotkaniach autorskich, promocjach, konkursach i ofertach specjalnych dotyczących Neli Małej Reporterki („Neli”), jak i na otrzymywanie treści marketingowych (informacji handlowych) dotyczących książek, filmów, czy innych nowości czy promocji związanych z Nelą, lub projektami, w których będzie brała udział. Komunikacja może nastąpić za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych form komunikacji elektronicznej. Komunikacja może pochodzić też od partnerów biznesowych Samuel Willson Productions Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie w wyżej wskazanym zakresie. Dane będą przetwarzane tylko w wyżej wskazanym celu.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Samuel Willson Productions Sp. z o.o. Al. Solidarności 95/99 lok. 39, 00-144 Warszawa, wpisana do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000479153, REGON 146899823, NIP 5252566347, kapitał zakładowy 30000PLN. Wyrażenie zgody i podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu może kontaktować się z Samuel Willson Productions Sp. z o.o. na adres e-mail: samuelwillsonproductions@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Blue Business Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informacji o wydarzeniach, organizowanych przez ww, jak i na otrzymywanie treści marketingowych (informacji handlowych) dotyczących biletów na organizowane wydarzenia. Komunikacja może nastąpić za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych form komunikacji elektronicznej. Komunikacja może pochodzić też od partnerów biznesowych Blue Business Media Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie w wyżej wskazanym zakresie. Dane będą przetwarzane tylko w wyżej wskazanym celu.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Blue Business Media Sp. z o.o., ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa, wpisana do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000325306, REGON 141729743, NIP 7010167656, kapitał zakładowy 100 000PLN. Wyrażenie zgody i podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu może kontaktować się z Blue Business Media Sp. z o.o. na adres e-mail: info@bluebusinessmedia.com lub pisemnie na adres siedziby.

Top